Zajęcia otwarte

Data: 08.04.2019r. ( piątek )

Godzina: 11.30

Temat zajęć: Palmy wielkanocne

Proszę przygotować:

  • gałązki, bazie, kolorowe wstążki, kijki, bukszpan, kolorowa bibuła, ozdoby wielkanocne, elementy dekoracyjne, tasiemki itp.

Cele: rozwijanie zainteresowań plastycznych, obserwacja dziecka na tle grupy, współpraca w grupie

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne z wychowawcą dla rodziców odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca

godz. 15.00 – 16.00

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 na miesiąc wrzesień 2019 gr I.

„JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”

 

02.09. – 13.09.2019

1. „Spacerkiem po naszej sali” – zapoznanie  z wyglądem i wyposażeniem sali zabaw.

 

2. Słuchanie rymowanki „Kto jest w przedszkolu” ilustrowanej sylwetami postaci.

 

3. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Maczek” – rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych, wyjaśnienie do czego służą.

 

4. Budowanie z klocków „Domek dla lalek” łączenie kilku elementów.

 

5. Zabawy z wykorzystaniem piosenki pt. „Marsz dzieci”.

 

6. Zabawa matematyczna pt. „Poszukaj pieska”. 

 

7. Zabawa ortofoniczna „Śpiąca lala” na głosce „a” oraz „u”.

 

8. Rysowanie kredkami świecowymi na temat dowolny.

 

9. Słuchanie opowiadania I. Salach „Kłopoty Krysi”.

 

10. Zabawa matematyczna „Układamy klocki” 

 

11. Zabawy ruchowe ze śpiewem „Kółko graniaste, Stary niedźwiedź, Balonik”

 

„NADESZŁA JESIEŃ”

 

16.09. – 20.09.2019

1.Słuchanie wiersza B. Formy pt. „Jesień”

 

2. Nauka piosenki „Ola i liście”

 

3. Malowanie farbą plakatową szablonu liścia „Jesienny listek”

 

4. Rozmowa połączona z działaniem „Urządzamy jesienny kącik przyrody”.

 

5.Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki o wiewiórce.

 

 

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 

23.09. – 27.09.2019

1. Słuchanie wiersza W. Fabera pt. „Ruch uliczny”

2. Kolorowanie rysunku kredkami świecowymi „Znak drogowy”

3. Wspólne ustalenie zasad „Norm grupowych”

4. Ćwiczenia słuchowe „Odgłosy ulicy”

5. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Przejście przez ulicę”

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

na miesiąc wrzesień 2019 gr I.

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”

 

02.09. – 13.09.2019

1.  „Spacerkiem po naszej sali” – zapoznanie  z wyglądem i wyposażeniem sali zabaw.

 

2.  Słuchanie rymowanki „Kto jest w przedszkolu” ilustrowanej sylwetami postaci.

 

3.  Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Maczek” – rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych, wyjaśnienie do czego służą.

 

4.  Budowanie z klocków „Domek dla lalek” łączenie kilku elementów.

 

5.  Zabawy z wykorzystaniem piosenki pt. „Marsz dzieci”.

 

6.  Zabawa matematyczna pt. „Poszukaj pieska”.

 

7.  Zabawa ortofoniczna „Śpiąca lala” na głosce „a” oraz „u”.

 

8.  Rysowanie kredkami świecowymi na temat dowolny.

 

9.  Słuchanie opowiadania I. Salach „Kłopoty Krysi”.

 

10.   Zabawa matematyczna „Układamy klocki”

 

11. Zabawy ruchowe ze śpiewem „Kółko graniaste, Stary niedźwiedź, Balonik”

 

NADESZŁA JESIEŃ”

 

16.09. – 20.09.2019

1.Słuchanie wiersza B. Formy pt. „Jesień”

 

2. Nauka piosenki „Ola i liście”

 

3. Malowanie farbą plakatową szablonu liścia „Jesienny listek”

 

4. Rozmowa połączona z działaniem „Urządzamy jesienny kącik przyrody”.

 

5.Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki o wiewiórce.

 

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 

23.09. – 27.09.2019

1.    Słuchanie wiersza W. Fabera pt. „Ruch uliczny”

2.   Kolorowanie rysunku kredkami świecowymi „Znak drogowy”

3.   Wspólne ustalenie zasad „Norm grupowych”

4.   Ćwiczenia słuchowe „Odgłosy ulicy”

5.    Zabawa orientacyjno-porządkowa „Przejście przez ulicę”

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA I

na rok szkolny 2019/2020

Lp. FORMA WSPÓŁPRACY TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe, organizacja w roku szk.2019/2020

- zapoznanie z podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

 2. Zebranie grupowe październik

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zajęcia otwarte dla rodziców grudzień/marzec - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
4. Zebranie grupowe maj /czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci    - diagnoza końcowa

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy  i  przedszkola cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Opracowanie: Anna  P.