Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad:

 

  1. 1.„Polska – moja ojczyzna” – stosowanie zwrotów: Je­stem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku; poznawanie legend, opo­wiadań, wierszy dotyczą­cych historii państwa pol­skiego, np. jego powstania; poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdu­jących się tam bogactw naturalnych; podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodo­wych: flagi, godła, hymnu; poznawanie poprzez lite­raturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc; nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
  1. 2.„Urządzenia elektryczne” - bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera,odtwarzacza płyt kompaktowych; poznawanie, w sposób  bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania technikiwżyciuludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).

      

  1. 3.„A deszcz pada i pada” -
  1. 4.Zdrowie naszym skarbem” -ubieranie się odpowiednio do warunkówatmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu); dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza popobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu; spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywaniasłodyczy, chipsów), picie kompotów,soków;


„Polskie skarby” – wiersz

Ma Polska trzy skarby

bezcenne, rzecz oczywista,

to hymn narodowy, godło

i sztandar - flaga ojczysta.BAWIANKI

Biało - czerwona flaga

powiewa na polskim niebie,

z nią w ręku nasi przodkowie

walczyli o wolność dla ciebie.

Hymn narodowy z dumą

śpiewało polskie wojsko,

z radością się go uczymy

dla ciebie, kochana Polsko.

A biały orzeł z godła

spogląda pełen powagi,

to symbol polskiego zwycięstwa,

wolności i odwagi.

 

"Co to jest Polska?" – wiersz

Co to jest Polska?- Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś i las i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi do miasta autobus,
i samolot, co leci wysoko, na tobą.
Polska - to miasto, strumień i rzeka,
i komin fabryczny, co dymi z daleka,
a nawet obłoki, gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.