• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE I W MIESIĄCU CZERWIEC

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

TEMAT KOMPLEKSOWY

DATA

PROPONOWANY TEMAT ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH

I NIEKIERUNKOWYCH

REALIZOWANE OBSZARY                             Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

CEL GŁÓWNY Z PROGRAMU

UWAGI

 

„ŚWIĘTO DZIECI”

 

1.06 – 5.06.2020

 

I . Zabawy samorzutne

 

 

 

 

 

II. Zajęcia dydaktyczne

 

 

1.       Przejazd kolejką turystyczną po Kołobrzegu z okazji Dnia Dziecka

 

 

 

 

 

 

2.       Wyjście na gofry do kawiarni

 

 

 

 

 

 

3.       „Bańkowo-balonowa dyskoteka” – zabawy przy muzyce na przedszkolnym podwórku

 

 

 

4.       Zabawy z chustą animacyjną na przedszkolnym placu zabaw

 

 

 

 

 

5.       „Mój kolega (moja koleżanka) z przedszko­la”– rysowanie postaci kredkami świecowymi, za­malowywanie tła farbą

 

 

 

III. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, parku, spacery obserwacje przyrodnicze, inne zabawy ruchowe, dbałość o bezpieczeństwo

 

 

 

IV. Kształtowanie nawyków higienicznych, doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

 

 

 

V. Zabawy w kącikach stałych i czasowych.

 

 

I 2,3

II 6

III 8

IV 7. 13

 

 

 

 

 

I 2, 4

II 2, 7, 9

III 2, 7, 8, 9

IV 2, 9, 16

 

 

 

I 1, 2

II 1, 2, 7

III 1, 4, 5, 6, 7, 8

IV 2, 5, 20

 

 

 

I 4, 5

II 8, 9

III 6, 8, 9

IV 1, 2, 7, 16

 

 

 

I 4, 5, 8, 9

II 4, 7, 9

III 1, 5, 7

IV 1, 5, 14

 

 

 

I 8, 9

II 7,8

III 5, 8, 9

IV 8

 

 

 

I

II

III

IV

 

 

I

II

III

IV

 

 

I

II

III

IV

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

 

 

 

- uczestniczenie w działa­niach pozwalających na poznanie swoich możli­wości

 

 

 

 

- stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na uli­cy).

 

 

 

   - przestrzeganie usta­lonych umów i zasad regulujących współ­życie w grupie

 

 

 

 

 

– nieprzeszkadzanie in­nym dzieciom w za­bawie

 

 

 

 

 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

„MUZYKA JEST WSZĘDZIE”

 

08.06 – 12.06.2020

 

 

I . Zabawy samorzutne

 

 

 

 

II. Zajęcia dydaktyczne

 

 

1.       Słuchanie wiersza J. Kulmowej „Desz¬czowa muzyka”

 

 

 

 

 

 

2.       „Barwy muzyki” – wyrażanie nastroju muzyki poprzez barwy – ciemne i jasne

 

 

 

 

 

 

3.       Ćwiczenia w liczeniu „Kolorowe nutki”

 

 

 

 

4.       „Muzyka jest wszędzie” – zabawa przy piosence „Dźwięki”

 

 

 

 

 

5.       Zestaw zabaw ruchowych – doskonalenie rzutu i chwytu

 

 

 

 

III. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, parku, spacery obserwacje przyrodnicze, inne zabawy ruchowe, dbałość o bezpieczeństwo

 

 

 

 

IV. Kształtowanie nawyków higienicznych, doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

 

 

 

 

V. Zabawy w kącikach stałych i czasowych.

 

I 2,3

II 6

III 8

IV 7. 13

 

 

 

I 4

II 9

III 7, 8

IV 2, 7

 

 

 

 

I 5

II 1, 2

III 7, 8

IV 8, 7

 

 

 

I 2

II 9

III 8

IV 15

 

 

I 6

II 7, 8, 9

III 8, 9

IV 7

 

 

 

I 4, 5

II 4, 9

III 1, 5

IV 1

 

 

 

 

I

II

III

IV

 

 

I

II

III

IV

 

 

I

II

III

IV

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

 

 

 - odpowiada na pytania

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu

 

 

 

 

 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych

 

 

 

 

 

 

- liczenie palców, przedmiotów

- liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika

 

 

-uczestniczenie w za¬bawach rytmicznych, ruchowych

 

 

 

 

 

- wspomaganie rozwoju ruchowego

 

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

„BEZPIECZNE WAKACJE”

 

15.06 – 19.06.2020

 

 

 

 

I . Zabawy samorzutne

 

 

 

 

 

 

II. Zajęcia dydaktyczne

 

1.       „Wakacyjne rady” – rozmowa na temat właściwego postępowania podczas wakacyjnego odpoczynku, inspirowana wierszem

 

 

 

2.       Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej

 

 

 

 

 

3.       Zabawy ruchowe, rytmiczne przy piosence „Światła”

 

 

 

 

 

4.       Spotkanie z funkcjonariuszem Policji

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       Zestaw zabaw ruchowych z piłkami

 

 

 

 

 

 

 

III. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, parku, spacery obserwacje przyrodnicze, inne zabawy ruchowe, dbałość o bezpieczeństwo

 

 

 

 

IV. Kształtowanie nawyków higienicznych, doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

 

 

 

V. Zabawy w kącikach stałych i czasowych.

 

 

I I 2,3

II 6

III 8

IV 7. 13

 

 

 

 

 

I 4

II 7, 9

III 3, 5,8

IV 2, 18

 

 

 

I 2, 4

II 7, 9

III 5,7, 8

IV 2, 3

 

 

 

I 5, 9

II 7, 9

III 5, 8, 9

IV 7

 

 

 

I 2, 4

II 7, 9

III 5, 7, 8

IV 2, 3

 

 

 

 

 

I 5, 8

II 1, 2

III 1, 5

IV 1

 

 

 

 

I

II

III

IV

 

 

 

I

II

III

IV

 

 

I

II

III

IV

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

 

 

 

- poznanie sytuacji zagrażających zdrowiu

- odpowiednie zachowanie się podczas burzy i huraganu

 

 

 

 

- poznanie roli policjanta, strażnika granicznego – funkcjonariusz dbających o nasze bezpieczeństwo

-wybieranie bezpiecznego miejsca zabaw

 

 

 

 

- wyrażanie muzyki ruchem

 

 

 

 

 

- poznanie roli policjanta, strażnika granicznego – funkcjonariusz dbających o nasze bezpieczeństwo

- przypomnienie i utrwalenie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach

 

 

 

- uczestniczenie w zabawach  ruchowych

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

„NIECH ŻYJĄ WAKACJE”

 

 22.06 – 30.06.2020r.

 

 

 

I . Zabawy samorzutne

 

 

 

 

 

II. Zajęcia dydaktyczne

 

1.       Zachęcanie do letnich wyjazdów na podstawie wiersza T. Fiu­towskiejpt. „Już lato”

 

 

 

2.       „Kolorowe statki”– naklejanie ele­mentów według wzoru

 

 

 

 

 

3.       Zabawa przy piosen­ce pt. „Wakacyjna wyli­czanka”

 

 

4.       Zabawa matematyczna „Babki z piasku” – ćwiczenia w liczeniu

 

 

 

 

5         Zestaw zabaw ruchowych rozwijających zwinność i szybkość

 

 

 

III. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, parku, spacery obserwacje przyrodnicze, inne zabawy ruchowe, dbałość o bezpieczeństwo

 

 

 

IV. Kształtowanie nawyków higienicznych, doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

 

 

 

V. Zabawy w kącikach stałych i czasowych.

 

 

I 2,3

II 6

III 8

IV 7. 13

 

 

 

I 9

II 4

III 1, 8

IV 2, 18

 

 

I 6

II 7,11

III 8, 9

IV 8

 

 

 

I 5

II 7, 9

III 8, 9

IV 7

 

I 2

II 9

III 8

IV 15

 

 

I 5, 8

II 1, 2

III 1, 5

IV 1

 

I

II

III

IV

 

 

I

II

III

IV

 

 

I

II

III

IV

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

 

 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu

- poznawanie wy­branych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrzne­go

 

 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych

- nabywanie sprawności manualnej

 

 

 

 

 

- wyrażanie muzyki ruchem

 

 

 

- liczenie palców, przedmiotów

- liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika

 

 

- wspomaganie rozwoju ruchowego

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

 

 

Szczegółowe zapisy celów w dzienniku zajęć

 

 

Opracowanie:  mgr  Anna Pniewska, dnia 13.05.2020.         Zatwierdziła do realizacji……………………………………………………….., dnia……………………………….