• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

 

LISTOPAD   Krąg tematyczny (temat tygodnia): Pada deszcz

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       zakładanie ubrań, butów,

·       spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

·       nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

·       ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       podejmowanie prób wspólnych zabaw,

·       współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       odpowiadanie na pytania,

·       dzielenie się swoimi przeżyciami

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

·       uważne słuchanie rozmówcy,

·       rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,

·       słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

·       rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,

·       śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

Poznawcza aktywność dziecka

·       określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

·       liczenie palców, przedmiotów itp.,

·       obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 65, 72, 73).