• Miejskie Przedszkole Nr w Kołobrzegu
A A A

                                         

Propozycja zabawy dla dzieci grupy   III na 15.04.2021 ,, Czarodziejski obrazek’’

Zobacz Rodzicu , jak dziecku świecą się oczy, gdy tworzy czarodziejskie obrazki

Materiały:

 • Kartki białego papieru
 • Kredki lub miękkie ołówki
 • Płaskie przedmioty z wypukłymi wzorami, które przebiją przez papier gdy potrzemy po nich kredką lub miękkim ołówkiem, takie jak liść, ozdobna serwetka koronkowa , szablon , cienki naszyjnik, moneta itp.
 • Papierowa torba
 • Stół

Co należy zrobić:

 1. Zbierz przedmioty, których odbitkę można uzyskać przez pocieranie kredką
 2. Włóż je do papierowej torby, aby dziecko ich nie zobaczyło
 3. Usiądż przy stole z torbą, kilkoma kartkami białego papieru i kredkami
 4. Powiedz dziecku , by zamknęło oczy, gdy będziesz wsuwała jakiś przedmiot pod kartkę papieru
 5. Poproś, by dziecko wybrało jakąś kredkę i zaczęło nią pocierać po papierze aż pojawi się czarodziejski obrazek
 6. Niech zgadnie, co to jest za przedmiot, a potem odsuń kartkę by sprawdzić czy miało rację
 7. Powtórz zabawę z resztą przedmiotów

Uwaga :Używamy tylk bezpiecznych przedmiotów

 

Zdobywane umiejętności:

 • Przyczyna i skutek
 • Myślenie i umiejętności poznawcze
 • Rozwój precyzyjnych zdolności ruchowych
 • Społeczne współdziałanie

Życzymy miłej zabawy  mgr A. Kamińska , mgr M. Kucal, mgr H. iwanek

Polecamy P. Warner  ,, Baw i ucz się  przedszkolaku’’

 

Poznawanie nazw wybranych ptaków, które powróciły do nas wczesną wiosną : skowronek, bocian, czajka, szpak

Nasze propozycje :

1.Dziecko  ogląda zdjęcia ptaków w Internecie  

2.Omawia ich wygląd – różnice i podobieństwa

 1. Dzieli na sylaby i głoski nazwy ptaków – skowronek, bocian, czajka, szpak

 Zabawa bieżna ,, Powrót ptaków’’- dziecko  jest ptakiem i biega w różnych kierunkach z rozłożonymi na bok rękami, przy akompaniamencie   klaskania rodzica. Podczas przerwy w zabawie przykuca i odpoczywa przed dalszym lotem. Dźwięk klaskania jest sygnałem do dalszego biegu.

2.Dziecko  dzieli na sylaby, wymienia głoski w nazwach ptaków

PROPONUJĘ  - oglądanie w Internecie zdjęć / obrazków ptasich piór  . Wyjaśniamy dzieciom, że pióra składają się z elastycznej osi oraz promyków, które od niej odchodzą z jednej i z drugiej strony i nie łączą się ze sobą. Na skrzydłach ptaki posiadają pióra zwane lotkami, dzięki którym latają. Z ogona wyrastają pióra zwane sterówkami- one pozwalają  ptakom utrzymać równowagę.

4 . Słuchanie  odgłosów ptaków – film na You Tube ,, Ptaki Polski- Wiosenne odgłosy ptaków’’

 1. Dziecko może ulepić z plasteliny  wybranego przez siebie ptaka – ćwiczenie sprawności dłoni dziecka

 

 

Życzymy miłej zabawy mgr A. Kamińska, mgr M. Kucal, mgr H. Iwanek

 

Żródła :  https:// WWW. Ekologia.pl > przyroda  ( Ptaki wiosenne- opis i zdjęcia)

          Film na  You Tube  - Ptaki Polski- Wiosenne  odgłosy ptaków

              https: // Wiosenne ptaki- ciekawostki

              https: // atlaspior.pl

                                         

Propozycja zabawy dla dzieci grupy   III na 15.04.2021 ,, Czarodziejski obrazek’’

Zobacz Rodzicu , jak dziecku świecą się oczy, gdy tworzy czarodziejskie obrazki

Materiały:

 • Kartki białego papieru
 • Kredki lub miękkie ołówki
 • Płaskie przedmioty z wypukłymi wzorami, które przebiją przez papier gdy potrzemy po nich kredką lub miękkim ołówkiem, takie jak liść, ozdobna serwetka koronkowa , szablon , cienki naszyjnik, moneta itp.
 • Papierowa torba
 • Stół

Propozycja zajęcia matematycznego dla dzieci  z grupy III na 15.04.2021

Zabawa matematyczna: ,, Długi, krótki- ćwiczenia w mierzeniu długości’’

Cel zajęcia : rozwijanie umiejętności mierzenia; mierzenie długości stopami, krokami, miarka krawiecką, linijką.

 1. Zabawa: kto jest wyższy , a kto niższy? ; co jest wyższe w pokoju od nas , a co jest niższe od nas ?
 2. Dziecko i rodzic mają po 2 paski papieru jednakowej długości , ale w różnym kolorze; dziecko wg własnego pomysłu sprawdza , czy są tej samej długości. Następnie układa je przed sobą jeden na drugim. Sprawdza teraz ułożone na sobie paski , czy są tej samej długości.

Z jednego paska dziecko i rodzic robi harmonijkę i kładzie nad paskiem. Czy te paski nadal są tej samej długości? Sprawdzamy przez rozciągnięcie harmonijki.

Nauczanie zdalne grupa III

12.04. – 16.04.2021 „Życie na wsi”

14.04.2021

 1. Karty Memory ze zwierzętami. Jak korzystać z kart? Jak tylko chcesz, ponieważ pomysłów na ich wykorzystanie jest wiele np.: 
 • dobieranie jednakowych obrazków w pary, 
 • dobieranka - odkrywanka, czyli doskonale znane Memory, 
 • dopasowywanie figurek zwierząt do obrazków, 
 • dobieranie obrazków w pary na podstawie usłyszanych odgłosów zwierząt, 
 • zabawa "Które zwierzątko zmieniło miejsce?"
 • zabawa "Które zwierzątko się schowało?" 
 1. Prezentacja multimedialna.
 2. Karty pracy.

 

      Propozycja zabawy badawczej dla dzieci  grupy III na 13.04.2021

 1. Rozmowa z dzieckiem na temat powietrza- gdzie się znajduje; czy ma kolor; kształt; w jaki sposób można poznać , ze znajduje się wokół nas.
 • Nadmuchiwanie balonów- obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza z balonów w kierunku własnych twarzy
 • Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z wodą- obserwowanie powstających bąbelków
 • Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce
 • Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem

Wyjaśniamy dziecku, że powietrza nie można zobaczyć  ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko wtedy, gdy porusza się jako wiatr. Podkreślenie znaczenia powietrza dla życia ludzi i zwierząt oraz jego wszechobecność  wokół nas

 

Życzymy miłej zabawy     mgr A. Kamińska, mgr M. Kucal, mgr H. Iwanek

Propozycja zabawy dla dzieci grupy III na 14.04.2021

Zabawa  ,, Twarzą w twarz’’ 

Tworzenie śmiesznie wyglądających twarzy jest fajną zabawą , ale potem dziecko musi spróbować przywrócić im normalny wygląd.

Materiały:  czasopisma z dużymi zdjęciami warzy, nożyczki, klej lub taśma klejąca, brystol lub karton

Co należy zrobić:

 1. Wytnij duże zdjęcie twarzy z czasopism
 2. Wytnij oczy, nosy i usta i podziel je na osobne kupki
 3. Pozostałe części twarzy przylep klejem lub taśmą do brystolu
 4. Następnie poprzykładaj niewłaściwie oczy, nosy i ust do różnych twarzy
 5. Poproś , by dziecko przyjrzało się tym śmiesznym twarzom
 6. Spytaj się czy potrafiłoby powiedzieć, które części należą  do której twarzy
 7. Poproś , by dopasowało te części do właściwych twarzy
 8. Przylep właściwe części, by ponownie skompletować twarze.

 

Inny wariant zabawy: dziecko wybiera zdjęcia twarzy, tnie je i miesza dla ciebie rodzicu

 

Uwaga :  Ostrożnie z nożyczkami

 

Zdobywane umiejętności :

- umiejętność klasyfikowania

-myślenie i umiejętności poznawcze

-rozwój precyzyjnych zdolności ruchowych

-wyobrażanie sobie w myśli

-rozwiązywanie problemów

-samoświadomość własnego wizerunku

 

 Miłej zabawy   mgr A. Kamińska, mgr M. Kucal, mgr H. Iwanek

 

Opracowano w oparciu o książkę P. Warner ,, Baw się i ucz przedszkolaku’’

 

Nauczanie zdalne grupa III

12.04. – 16.04.2021 „Życie na wsi”

13.04.2021

 1. Omawiania obrazka „Wiejskie podwórko”.

- Wymień zwierzęta znajdujące się na wiejskim podwórku.

- Opisywanie obrazka pełnymi zdaniami.

- Wymienianie, które zwierzę gdzie się znajduje. Stosunki przestrzenne.

- Powiedz co się znajduje na obrazku w prawym górnym rogu, w lewym górnym rogu.

 1. Praca plastyczna z kolorowych kół „Wiejskie zwierzęta”