• Miejskie Przedszkole Nr w Kołobrzegu
A A A
W tym Kajecie Rozwojowym skupiliśmy się na potrzebie, która została wykazana w naszym badaniu (Nastrojometr).

Tą potrzebą są pomysły na wspólną aktywność z dzieckiem, która nie tylko bawi, ale i integruje. Nasza ekspertka Ula Górska, pedagog, oligofrenopedagog i terapeutka Integracji Sensorycznej, podzieliła się pomysłami na wspólnie spędzony czas. Oprócz dobrej zabawy, proponowane w Kajecie czynności rozwijają dziecko i stwarzają przestrzeń do lepszego poznania się.

Plik

Drodzy Rodzice !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.
ogranicza się funkcjonowanie przedszkola.

 

Uprawnieni  do korzystania z opieki przedszkolnej są:

 

 1. Rodzice dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
 3. Realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego.
 4. Realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 6. Wykonują działania ratownicze.
 7. Zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 8. Zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 9. Zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 10. Zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
 11. Zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 12. Zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie jednostki.

Zainteresowanych i uprawnionych rodziców proszę  o dostarczenie wniosku  do sekretariatu przedszkola

 lub drogą e mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jednocześnie informuję, że przedszkola czynne będzie w dotychczasowych godzinach, tj. od 6.30  do 17.00.

 

 

                                                                                                                                                               Aneta Buczkowska
                                                                                                                               dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 w Kołobrzegu

 

Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

26 lutego 2021 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/2022 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 5, 6, 8, 9) prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg.

Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym m.in. dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 15.02.2021 r., od godz. 12:00.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg lub poniżej.

WAŻNE!

 1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 12 marca 2021 r., do godz. 15:00.
 2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru!.
 4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
 5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 29.03.2021 r. godz. 12.00 do 02.04.2021 r. godz. 15.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia przez rodzica zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego” na „przyjętego”.

 

http://www.kolobrzeg.pl/aktualnosc-479-rekrutacja_do_publicznych_przedszkoli.html

 

 

 

W drugim tygodniu lutego w gr. V świętowaliśmy: Dzień Pizzy, Tłusty Czwartek oraz Walentynki. We wtorek ćwiczyliśmy paluszki dekorując pizzę plastelinowymi dodatkami oraz jedliśmy pyszną pizzę przygotowaną przez Panie Anię i Ewę. 

W czwartek zajadaliśmy się pączusiami oraz bawiliśmy się matematyką. Przeliczaliśmy, porównywaliśmy liczby donutów i pączków oraz segregowaliśmy je według wielkości. 
Na zakończenie tygodnia z okazji Walentynek piekliśmy serduszkowe gofry oraz malowaliśmy paluszkami umoczonymi w ścinkach kredek piękne Walentynkowe obrazki. Zapraszamy do galerii...