Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu

1 2 3

Adres dostępu do Panelu Rodzica - https://panel220.stoperek.pl

Każdy rodzic może dostać się do konta dziecka przy pomocy podanego w deklaracji adresu email. Jednorazowe hasło dostępu dla rodziców: 1111. UWAGA! Po zalogowaniu hasło należy zmienić! Do jednego konta rodzica przypisane są wszystkie dzieci uczęszczające do danego przedszkola.


Komunikat - GRYPA

DRODZY RODZICE. W ZWIĄZKU Z PISMEM PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w KOŁOBRZEGU DOTYCZĄCYM WZROSTU ZAKAŻEŃ NA GRYPĘ I INFEKCJE GRYPOPODOBNE ORAZ SPODZIEWANYM DALSZYM WZROSTEM ZACHOROWAŃ, PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE PRZEZ RODZICÓW JAK I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA, ZASAD I ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH TRANSMISJI ZAKAŻEŃ, W POSTACI:

  • PRZYPROWADZANIA DO PRZEDSZKOLA TYLKO ZDROWYCH DZIECI BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH I BEZ TEMPERATURY
  • DEZYNFEKCJI RĄK PRZED WEJŚCIEM DO PLACÓWKI ORAZ ICH CZĘSTYM MYCIEM PRZEZ DZIECI I PRACOWNIKÓW
  • ZASŁANIANIA UST I NOSA PODCZAS KASZLU I KICHANIA, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NOSZENIE MASECZEK.

PROSIMY O ZROZUMIENIE, JEŚLI MY ZACHORUJEMY, KTO BĘDZIE SPRAWOWAŁ OPIEKĘ NAD WASZYMI DZIEĆMI?

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
ANETA BUCZKOWSKA

Tygodniowe jadłospisy przygotowywane dla przedszkola bazują na dobrej jakości owocach i warzywach sezonowych, które są najlepszym źródłem witamin i składników mineralnych.
Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec.
Słuchanie utworów muzycznych, piosenek wpływa na uczucia estetyczne dziecka, dostarcza wzorców właściwego postępowania, czyni bardziej wrażliwym na krzywdę innych.
Odpoczynek w intensywnym dniu dzieci jest niezmiernie istotny. W przeciwnym wypadku dzieci stają się zmęczone, rozdrażnienie, tworzą się konflikty między rówieśnikami, płaczliwość, napady złości.
Tak naprawdę grupa nie powinna być ani za mała, ani za duża. Według psychologów w zbyt małej grupie nie mogą się rozwinąć mechanizmy charakterystyczne dla pojęcia "grupa".
Program nauczania sprzyja procesowi uspołeczniania - maluch poznaje rówieśników, nauczycieli, zawiera znajomości, uczy się rozmawiać, rozwiązywać konflikty, radzić sobie z problemami.

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu

loading...
Aktualności
Ważne komunikaty
Archiwum

Zapraszamy do działu wiadomości archiwalnych naszego przedszkola...


[ ARCHIWUM ]

Back to top