Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska serdecznie zaprasza do udziału w kołobrzeskiej edycji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w dniach 22 - 30 września 2023 r. w Kołobrzegu pod hasłem "Przestrzenie dziedzictwa".

Ankieta wspierania rodziny

Zachęcamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta w sferze wsparcia dla rodzin. Badanie ankietowe umożliwi nam opracowanie Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026 dostosowanego w najwyższym stopniu do zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej.

Zebranie dla rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 05.09.2023 r. (wtorek) o godzinie 17.00 na holu przedszkola. Po spotkaniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe.