Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przedszkolu

List wiceminister Marzeny Machałek do rodziców i opiekunów w sprawie pozostawienia w domu dziecka z objawami chorobowymi oraz konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, co może przyczynić się do zminimalizowania nie tylko ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, ale także innych infekcji wirusowych, w tym grypy i zachorowań grypopodobnych.

 

[ LIST ]

Szczegółowe informacje w serwisie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczenstwo-uczniow-w-szkole-i-w-przedszkolu