Z wizytą u strażaków

Dnia 22 maja dzieci z grupy III i V wzięły udział w wycieczce do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Na początku dzieci uczestniczyły w prelekcji nt. bezpiecznych zachowań podczas różnych zagrożeń - ścieżka edukacji "Ognik". Utrwaliły numery telefonów alarmowych oraz wyrabiały prawidłowe nawyki zachowań w sytuacji zagrożenia życia.

Dzieci miały możliwość zobaczyć wyposażenie jakim dysponują strażacy - sprzęt gaśniczy, samochody, ubiór strażacki. Głównym celem spotkania było zapoznanie przedszkolaków z zawodem strażaka. Spotkanie z funkcjonariuszami było także okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonywujących niebezpieczne , ale niezwykle potrzebne dla nas - społeczeństwa zawody. Naszym Panom strażakom bardzo dziękujemy.