Wakacje 2023

Szanowni rodzice. Informujemy, że w okresie wakacji dyżur będzie pełniło: Lipcu 2023 r. - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 dla dzieci z Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 1. Sierpniu 2023 r. - Przedszkole Nr 1 dla dzieci z Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr1.

Z DZIEĆMI ZE WSKAZANYCH PRZEDSZKOLI PRACOWAĆ BĘDZIE TYLKO PERSONEL PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCEGO, TJ. w LIPCU z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6, w SIERPNIU z Przedszkola Miejskiego nr 1 z oddziałami integracyjnymi.

Rodzicom, którym niezbędne jest zapewnienie opieki dzieciom w w/w czasie, zobowiązani są w do złożenia wniosku w sekretariacie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 w nieprzekraczalnym terminie od 4 maja, do 19 maja 2023 r.

Po rozpatrzeniu wniosków i przeliczeniu ilości miejsc, zostanie Państwu przekazana ostateczna informacja do 25 maja 2023 r. o przyjęciu dziecka na okres wakacji do wskazanej lub innej placówki. Płatność za żywienie i pobyt będzie pobierana na dotychczasowych zasadach.

Z poważaniem
dyrektor Przedszkola