• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Wiek przedszkolny z pedagogicznego punktu widzenia jest wyjątkowym okresem rozwoju.

Dzieci poddawane są wielorakim oddziaływaniom w sposób zaplanowany, systematyczny, celowy, zorganizowany.

Podstawą wszystkich działań jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje cele wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty w postaci osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego. Końcowe osiągnięcia dzieci przekładane są na gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawa programowa zakłada oddziaływania w 4 obszarach rozwoju dziecka tj. w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Rozwój jest procesem ciągłym, w którym następują zmiany przyczyniające się do lepszego funkcjonowania, na które składają się wiadomości i umiejętności dzieci.

Aby uzyskać efekty końcowe założone w podstawie programowej należy monitorować realizację treści edukacyjnych na poszczególnych etapach edukacji przedszkolnej, a tym samym monitorować osiągnięcia dzieci.

        7 października 2020 r. w środę, obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu w gr. II.  Uśmiech nic nie kosztuje a jak wiele może znaczyć dla drugiego człowieka. Dzielmy się nim każdego dnia. Śmiech to zdrowie, szczęście…. Uśmiechajmy się na co dzień, gdyż z uśmiechem każdemu do twarzy.

 

 

 

Opis 

        Celem konkursu jest wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu. rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni przedszkolaków, zwrócenie uwagi na piękno jesiennych barw otaczającego świata. Ponadto konkurs ma na celu prezentację indywidualnych możliwości, umiejętności i zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, pedagoga, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu
zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym
do udziału
w

VII  Międzyprzedszkolnym
Konkursie Logopedyczno – Plastycznym
pt. „Jesienne  Głoski”

 

28 września obchodzony jest Światowy Dzień Jabłka. Przedszkolaki z grupy III świętowały jabłkowy dzień w opaskach z jabłuszkiem. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy do piosenki  „Małe, czerwone jabłuszko”, rozwiązywaliśmy zagadki, oglądaliśmy różne rodzaje jabłek, próbowaliśmy które jest najsłodsze. Dzień zakończyliśmy pracą plastyczną techniką wydzierania smile